Přístup k informačním systémům (IS) Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK)

Následující popis je určen zejména uživatelům ze zřizovaných a zakládaných orzanizací Zlínského kraje, u specifických účtů (zejména privilegovaných) mohou být pravidla a postupy náročnější (např. ověření dvoufaktorou autentizací, vyšší nároky na heslo atd.).

Obsah

 1. Podmínky přístupu
 2. Přístup k IS KÚZK
 3. První přihlášení nebo zapomenuté heslo
 4. Změna hesla
 5. Požadavky na složitost a platnost hesla
 6. Řešení problémů

A. Podmínky přístupu

Přístup k informačním systémům Krajského úřadu Zlínského kraje je zřizován externím uživatelům na základě žádosti odpovědné osoby (ředitele organizace). Tato osoba odpovídá za hlášení všech požadavků na zřizování a rušení přístupových účtů pro pracovníky příslušné organizace.

U každého uživatele, který má vytvořen účet, jsou evidovány tyto informace:

 • jméno
 • příjmení
 • uživatelské (přihlašovací) jméno – většinou složené z „IČ organizace“, znaku „.“ (tečka) a „příjmení“ (bez diakritiky), např. 12345.novak
 • pracovní pozice v organizaci
 • název organizace
 • e-mailová adresa - slouží ke komunikaci mezi IS a uživatelem

Používání IS KÚZK je povoleno pouze za předpokladu souhlasu a dodržování Pravidel pro práci v IS KÚZK. Každý uživatel musí mít zřízen vlastní účet a tento účet při práci v IS KÚZK používat. Používání cizích účtů (např. účtů kolegů nebo bývalých zaměstnanců) je nepřípustné porušení bezpečnostních pravidel KÚZK a bude řešeno deaktivací nebo zrušením účtu.

B. Přístup k IS KÚZK

Přístup k IS KÚZK je na adrese https://vpn.kr-zlinsky.cz/. Pokud se k účtu připojujete poprvé nebo jste zapomněli heslo, postupujte podle bodu C. První přihlášení nebo zapomenuté heslo.

Na stránce vyplňte uživatelské jméno, heslo a vybere organizaci  (dle informací při vytvoření účtu, např. zřizované a zakládané organizace ZK přísluší pod "Externí organizace", interní zaměstnanci pod "Krajský úřad Zlínského kraje" atp.).

Úvodní obrazovka vpn.kr-zlinsky.cz - příklad vyplnění

Pokud jsou údaje správné, budete přihlášeni. Výchozí stránkou IS KÚZK je „Rozcestník“ s odkazy na aplikace, ke kterým máte povolen přístup. Pro práci např. s informačním systémem Fama, kliknete na příslušný odkaz.

Rozcestník na aplikace - Fama

Existuje také možnost přímého přístupu (bez "Rozcestníku"), kdy např. pro práci s informačním systémem Fama zadáte přímou adresu fama.kr-zlinsky.cz, budete přesměrováni na okno pro zadání přihlašovacích údajů (vpn.kr-zlinsky.cz) a pokud budou údaje správné, dostanete se přímo do aplikace.

C. První přihlášení nebo zapomenuté heslo

První přihlášení nebo zapomenuté heslo K informačnímu systému KUZK se můžete přihlásit pouze v případě, že Vám již byl zřízen uživatelský účet. Informaci o zřízení účtu a přidělení uživatelského jména Vám byla doručena na Vaši kontaktní e-mailovou adresu. Uživatelské jméno si poznamenejte a postupujte podle níže uvedených kroků.

Jestliže jste heslo zapomněli, můžete si podle následujících kroků vygenerovat nové heslo.

 1. Otevřete v prohlížeči stránku https://vpn.kr-zlinsky.cz/.
 2. Klikněte na odkaz Generování nového hesla.
  Úvodní obrazovka vpn.kr-zlinsky.cz - Generování nového hesla
 3. Na stránce Nastavení výchozího hesla vyplňte své uživatelské jméno, z nabídky vyberte přesný název Vaší organizace a potvrďte tlačítkem OK.
  Stránka nastavení výchozího hesla - příklad vyplnění
 4. Na kontaktní e-mailovou adresu Vám bude zaslána zpráva s výzvou k potvrzením žádosti o nastavení jednorázového hesla. Kliknutím na odkaz v e-mailu potvrdíte svou žádost. Potvrzení je nutné provést do 30 minut od odeslání žádosti (bod 3.).
  Potvrzení žádosti o nastavení výchozího hesla - formát zobrazení se může lišit
 5. Neprodleně po potvrzení je Vám automaticky vygenerováno a dalším e-mailem zasláno nové jednorázové heslo pro přihlášení.
  Vygenerované heslo - příklad
 6. Znovu otevřete v prohlížeči stránku https://vpn.kr-zlinsky.cz/ (jako v bodě 1). Přihlásíte se svým uživatelským jménem, právě zaslaným vygenerovaným jednorázovým heslem a volbou organizace (Krajský úřad Zlínského kraje / Externí organizace).
 7. Po přihlášení budete vyzváni k nastavení Vašeho vlastního hesla, které budete dále používat. Heslo musí splňovat požadavky uvedené v  bodu E. Požadavky na složitost a platnost hesla. Heslo si zapamatujte a uchovávejte v tajnosti!

D. Změna hesla

Otevřete v prohlížeči stránku https://zmena-hesla.kr-zlinsky.cz/ nebo klidnete v přihlášené části na "Rozcestníku" v pravém horním rohu na odkaz Změna hesla.

Rozcestník na aplikace - Změna hesla

Přihlásíte se svým uživatelským jménem, původním heslem a volbou organizace (Krajský úřad Zlínského kraje / Externí organizace).

Změna hesla - příklad vyplnění přihlášení

Po správném zadání budete vyzváni k nastavení Vašeho nového hesla, které budete dále používat.

Změna hesla - zadání nového hesla

Heslo musí splňovat požadavky uvedené v následujícím bodu E. Požadavky na složitost a platnost hesla. Heslo si zapamatujte a uchovávejte v tajnosti!

E. Požadavky na složitost a platnost hesla

Heslo musí splňovat minimální složitost:
 • musí mít délku alespoň 12 znaků,
 • nesmí obsahovat významné části názvu uživatelského účtu nebo celý název,
 • nesmí se shodovat s posledními 12 zadanými hesly,
 • musí obsahovat znaky ze tří kategorií z těchto čtyř:
  • velká písmena anglické abecedy (A až Z);
  • malá písmena anglické abecedy (a až z);
  • 10 základních číslovek (0 až 9);
  • interpunkční znaménka a symboly (například !, $, #, %).

Platnost hesla je 18 měsíců. Heslo lze změnit jen jednou za den. Použitá hesla se nesmí opakovat.

U specifických účtů (zejména privilegovaných) jsou vyšší nároky na heslo dané v předávacím protokolu k tomuto účtu.

F. Řešení problémů

V případě, že máte problém s přihlášením k IS KÚZK, můžete požádat o pomoc emailem na adrese spravce.uzivatelu@kr-zlinsky.cz. Do e-mailu popište podrobně Váš problém a všechny kroky, které jste již při jeho řešení podnikli. Do e-mailu zásadně nepište Vaše heslo!

Před zasláním dotazu doporučujeme znovu projít výše popsané kroky, abyste vyloučili vlastní chybu.

Vstupní stránku pro přihlášení k IS KÚZK naleznete na adrese https://vpn.kr-zlinsky.cz/.